Mediji i manipulacija : Zašto je javnost zaboravila ubistvo Davida Dragičevića

Pored svih dosadašnjih dokaza vezanih za brutalno ubistvo mladog studenta iz Banja Luke Davida Dragičevića naša javnost se sve više bombarduje vijestima čiji je cilj prvenstveno zaborav ovog svirepog zločina koji se desio ni manje ni više nego u najvćem gradu i administrativnom centru R.Srpske.

Afere, migrantska kriza, politička prepiranja na relacijima pozicija-opozicija, predizborna kampanja i nacionalna retorika služe isključivo za skretanje pažnje javnosti sa svih bitnih problema u BiH pa tako i sa sa ubistava Davida Dragičevića u Banja Luci i Dženana Memića u Sarajevu.

Recept im je uveliko oproban i daje rezultate zahvaljujući medijima koji za rad interesa određenih političkih grupacija informacije filtriraju i plasiraju prema javnosti. Uveliko im pomaže i dio građana koji te informacije uzimaju zdravo za gotovo ne praveći svoju listu prioriteta uzimajući pri tome u obzir probleme iz svoje najbliže okoline.

Analizirajući vijesti jasno možemo vidjeti koji je to najvažniji dio same manipulacije masama. To je zapravo STRAH. Kada je čovijek u strahu na sasvim drugačiji način obrađuje informacije i na njih reaguje. Na sasvim drugačiji način reaguje na izvore problema jer mu u strahu izvor problema vrlo lako nametnu sami mediji pod kontrolom određenih političkih grupacija. Svaki pojedinac koji ne želi da njime manipulišu mediji prvo treba da se zapita ko od plasiranja tih informacija ima najviše koristi i hoće li ta informacija dovesti do rješavanja nekog od svakodnevnih problema sa kojima se susreće. Kada se tako postavi vrlo lako će uvidjeti koji mediji rade na tome da se njegova pažnja upravo skrene sa tih svakodnevnih problema.

Pa tako u samoj BiH imamo STRAH od otcjepljenja RS , STRAH od ukidanja RS, STRAH od migranata, STRAH od terorista, STRAH od nadmoći drugih naroda, STRAH od gubitka posla, STRAH za egzistenciju...

Jednostavno STRAH je ono pomoću čega vladaju, a samo oslobađanje od STRAHA je naš prvi korak prema slobodi i boljem životu na ovim prostorima.

 

Autor :Vladan Malešević