SAZNAJEMO Pravni tim za spas građana BiH od nuklearnog otpada zakazao?!

O radu pravnog tima koji je koji je oformljen u svrhu izrade strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore ništa se ne zna.

MAJA ISOVIĆ DOBRIJEVIĆ / 02. August 2021.

Naime, Pravni tim imenovan je 29. oktobra prošle godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine tada je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Tada je donesena je i odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Tada je rečeno da su ekspertni i pravni tim dužni svaka tri mjeseca, posredstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavati Vijeće ministara BiH o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti.

Slijedom ovih informacija kontaktirali smo Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH gdje nam je rečeno da se za rad o pravnom timu obratimo članovima pravnog tima ili ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenki Golić.

Iz Ministarastva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS rekli su nam da nemaju saznanja o trenutnim aktivnostima Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, koji je formiran Odlukom Savjeta ministara BiH, i na osnovu iste odluke obavezan je svaka tri mjeseca putem Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH izvještavati Savjet ministara o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti.

"Ministar Srebrenka Golić, kao član Koordinacionog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, zadužena za komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa Pravnim timom, u nekoliko navrata je tražila od predsjedavajućeg Pravnog tima Željka Boguta, inače sekretara Ministarstva pravde BiH, informacije o aktivnosti ovog tima, ali informacije nije dobila. Inače, navedenom odlukom administrativno-tehničku podršku u izvršenju zadataka Pravnom timu pruža Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine", rekli su za BUKU iz ovog ministarstva.

Mario Crnković iz Udruženja “Green team” Novi Grad rekao je da je krajnje nezadovoljan što Bosna i Hercegovina nije učinila niti jedan pravni iskorak korak u smjeru zaštite građana.

"Mi tehnički gledano imamo pravni tim koji je formiran još u oktobru prošle godine, ali na tom polju još uvjek nemamo nikakav konkretan rezultat. Svaki izgubljen dan je šansa manje za odbranu građana i rijeke Une, a svjedoci smo odnosa prema Trgovskoj gori kao da će ovaj slučaj trajati vječno. Neće trajati vječno i nemamo vremena za gubljenje - a ako pravni tim nije u stanju definisati pravne korake i strategiju, definisaće je građani na ulicama", rekao je za BUKU Crnković.

Na kraju nam ostaje da sačekamo i vidimo prve rezultate Pravnog tima nakon punih devet mjeseci od formiranja, iako smo prve rezultate trebali dobiti krajem januara ove godine.

Izvor : Buka