POLICIJA LJUDIMA OGRANIČAVALA KRETANJE OKO HRAMA: Nova apelacija "Pravde za Davida" Ustavnom sudu BiH

Nova apelacija...

                                           

Iz neformalne grupe građana "Pravda za Davida" rekli su da su 25.6.2021. godine najavili da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog toga što je Vrhovni sud Republike Srpske odbio njihov zahtjev za vanrednim preispitivanjem odluke Okružnog suda u Banjaluci kojim je njihov Zahtjev za zaštitu ustavom garantovih prava od 25.6.2019. godine odbijen kao neosnovan.

"Zahtjev za zaštitu ustavom garantovanih prava smo podnijeli zbog dešavanja u 'parkiću' pored Hrama Hrista Spasitelja kada su nam policijski službenici organičavali i zabranjivali da se krećemo. Na snimcima koji su priloženi kao dokazi se jasno vidi različito tj. diskriminatorno ponašanje policije prema nama iz 'Pravde za Davida' i prema ostalim građanima. Razočarani smo i šokirani zaključcima Okružnog suda u Banjaluci i Vrhovnog suda RS koji navode da nama jeste bilo zabranjeno kretanje, ali ne kao građanima Banjaluke, već kao članovima "Pravde za Davida", kao i činjenicom da pomenuti sudovi postupanje policije pravdaju našim nezakonitim okupljanjima iako niko od nas nije nikada dobio prekršajni nalog za nezakonito okupljanje, a kamoli da je pravosnažno kažnjen zbog istog", kažu iz Pravde za Davida.

Dodaju da su građani tih dana i mjeseci sjedili na klupama, pričali se i družili, baš kao i svi drugi građani.

"O namjerama i karakteru onoga što su policijski službenici tada radili najbolje govori nedavno podignuta optužnica protiv istih, a zbog necivilizacijskog postupanja prema gospodinu Bruni Batiniću. Zbog skandaloznih odluka pomenutog Okružnog suda i Vrhovnog suda primorani smo da zaštitu naših prava i sloboda zatražimo pred Ustavnim sudom BiH. Apelacijom ukazujemo na povredu garantovanih prava i sloboda iz Ustava BiH, kao i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i to: prava na slobodu kretanja, prava na privatni i porodični život, prava na pravično suđenje, kao i na diksriminaciju koja zabranjena pomenutih dokumentima. Koristimo priliku da se posebno zahvalimo nevladinoj organizaciji Transaprency International koji su nam pomogli da pripremimo apelaciju", ističu.

Podsjećaju javnost da je "Pravda za Davida" u septembru prošle godine podnijela apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog protivpravnog lišavanja slobode naših 10 članova od strane nečasnih policijskih službenika u centru Banjaluke 7.7.2020. godine.

Još uvijek čekaju odluku Ustavnog suda BiH po toj apelaciji.

Iz Transparency International-a BiH rekli su da je prije više od dvije godine aktivistima i simpatizerima grupe Pravda za Davida zabranjeno kretanje na području u i oko porte hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke.

"Aktivisti su podnijeli zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava Okružnom sudu u Banjaluci, a u kojem su isticali da je direktor Policije RS Darko Ćulum svojim radnjama zabranio im slobodu kretanja u centru grada. Sud je zaključio se ne radi o povredi osnovnih ljudskih prava i sloboda, i da aktivisti nisu dokazali da su im prava povređena kao građanima Banjaluke, već im je uživanje prava na slobodu kretanja onemogućeno kao pripadnicima grupe Pravda za Davida", kažu iz TI BiH.

Dodaju da su se aktivisti žalili Vrhovnom sudu RS, koji je prihvatio shvatanje nižeg suda pravdajući diskriminaciju prema jednoj grupi ljudi na osnovu političkog mišljenja, i zaključio je još da su se aktivisti okupljali na mjestima na kojima okupljanje nije dopušeno prema Zakonu o javnom okupljanju.

"Aktivisti su juče i danas, uz pravnu pomoć TI BiH, podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH u kojoj ističu da se nisu okupljali, kako pogrešno zaključuje sud, već da su se slobodno kretali, štetali i družili na području oko hrama, a što su im policijski službenici zabranili, te da im je tako povređeno pravo na slobodu kretanja, i pravo na porodični i privatni život", ističu.

Izvor: BUKA