Andrea Rauber Saxer Nj. E. ambasadorica Švicarske u BiH : Cilj Strategije saradnje Švicarske u BiH je da stvori više prilika i bolje mogućnosti i perspektive za sve građane. Niko ne bi smio biti zapostavljen, što je lakše reći nego učiniti. Ranjive kategorije su često isključene iz društvenih tokova i „nevidljive”, a postoji i jasna povezanost između socijalne isključenosti i siromaštva.

Mnogi mali privrednici su se našli u velikim problemima u periodu pandemije, ali i nakon ublažavanja mjera koje su uvedene u vanrednom stanju. Da li je došlo vrijeme da se probude i oni koji su bili uspavani u lažnom prividu uklopljenosti u neokapitalistčki sistem?

Svaki aktivista mora da počne od normalnog, ljudskog saosjećanja. Ljudi kojima se obraćate su ljudska bića, nisu đavoli. Možda se ne slažu sa vama, možda su u pravu, možda griješe, i morate im prići tu gdje žive, ne negdje drugo. Dakle, nema svrhe da im držite govor na svahiliju. Morate se zapitati kakvo je njihovo poimanje svijeta. A ljudi shvataju svijet na svoj način. Vi im morate sugerisati da postoje drugačija poimanja svijeta, postoje problemi kojima se treba pozabaviti, morate se zapitati da li način na koji vi doživljavate svijet omogućava rješavanje ovih problema, a zatim treba podstaći ljude da razmisle o tim pitanjima. To je aktivizam.

Iskrena ispovjest jednog građanina Banja Luke o tome kako je , zašto i kada postao građanski aktivista, koja je bila motivacija , kakve želje i sa kakvim se sve problemima susretao u svom aktivizmu.

U proteklom periodu da nije bilo društveno odgovornih građana, mnogi ljudi starije životne dobi , kao i mnogi koji su ostali bez posla zbog pandemije, sigurno je da bi puno teže podnijeli sveukupnu situaciju.