Da jeftini trik, prema kojem nacionalizam služi kao paravan za prisvajanje ekonomskih resursa pali i vjekovima nakon postfeudalnih društava, potvrđuju danas države nastale brutalnim cijepanjem Jugoslavije. Scenario je uvijek isti: političke elite bacaju kost nacionalizma, dok istovremeno zavlače ruke u džepove onima koji se za nju otimaju. O tome kako nacionalizam i kapitalizam besprijekorno funkcionišu u postjugoslovenskim društvima za Inforadar govori Daško Milinović, radio autor i poznatiantifašistički aktivista i tviteraš iz Novog Sada.