O nama

„Slobodna riječ“ (Free word) je nastala kao zamisao grupe aktivista sa ciljem informisanja prvenstveno mladih ljudi, ali i svih ostalih građana Republike Srpske i Bosni i Hercegovine kako o njihovim pravima i mehanizmima, tako i o svim stvarima i dešavanjima u njihovom okruženju koja se kose sa načelima jedne demokratske države.

Mi smo kao grupa entuzijasta i aktivista djelujući kroz zakonite mehanizme građanskog aktivizma došli do poražavajućih saznanja. Ne samo što sami građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nisu informisani i edukovani o tome šta su osnovna načela jednog demokratskog društva, nego što i same institucije kao nosioci državnog mehanizma koriste riječ „demokratija“ u mnogim nedemokratskim postucima u vođenju same države.

Građani isto tako nisu upoznati ili su samo djelimično informisani o svojim pravima , ali i obavezama da u jednom demokratskom društvu upravo oni treba da predstavljaju korektivni faktor u svim nepravilnostima koje uočavaju u sistemu u kojem žive. Zahvaljujući toj slaboj informisanosti građana o njihovim pravima, stvara se prostor u kojem se represijom i zaplašivanjem sa njima vrlo lako manipuliše , te se na taj način kao posve normalnim toleriše svaka nedemokratska mjera koju sistem zavodi u cilju očuvanja partokratije i totalitarnog sistema.

U sklopu ove web stranice moći ćete da pratite svakodnevna dešavanja , ali i da komparativnim metodama uspoređujete iste vijesti iz različitih medija, koji doprinose upravo neadekvatnoj informisanosti građana i stvaranja konfuzije kod njih samih kada čitaju ili prate vijesti iz različitih izvora. Pozivamo i sve aktiviste , koji se bave bilo kojim oblikom građanskog aktivizma da nam se priključe na taj način što će nam pisati o svojim iskustvima, o problemima sa  kojima se susreću u svom aktivizmu, te ćemo i njihova pisma objavljivati , a zajedničkim radom ćemo pokušati i da im pomognemo oko rješavanja tih problema. 
U sklopu sajta planirane su i online radionice u kojima bi smo trebali da razmjenom iskustava napravimo strategije građanskog aktivizma koje bi se mogle koristiti kao neki sigurni mehanizam putem kojeg će svi aktivisti moći uticati na istinski razvoj demokratije u našoj zemlji.

Cilj je svakako i edukovati građane o građanskom aktivizmu kao neophodnoj pojavi u jednom demokratskom sistemu, jer putem 
medija i samih institucija oni su o takvom djelovanju građana informisani kao da se radi o nečemu najblaže rečeno nelegitimnom, a u velikom broju slučajeva građanski aktivizam se opisuje kao nešto antiustavno, pa čak i kao „terorizam“.

U sklopu sajta periodično ćemo sprovoditi i online, ali i terenske ankete, da bi smo mogli donijeti zaključke u kom pravcu se kreće informisanost građana o demokratiji, ljudskim pravima i građanskom aktivizmu.

Pozivamo vas i da svoja svjedočenja o svim anomalijama sistema (ne samo politika, nego i ekologija, zdravstvo, školstvo, privreda) dokumentujete fotografijama i video snimcima koje ćete nam slati, a koje ćemo objavljivati u sklopu galerije . Imaćete priliku i da pratite blog jednog aktiviste i da iznosite svoja mišljenja o napisanom, te da kroz te pisane konverzacije uviđate sve ono što i aktivisti pogrešno rade u svom djelovanju i na taj način formirate svoj lični i kolektivni zaštitini stav , kako se neke greške ne bi uvijek i stalno ponavljale.